Καλώς ήρθατε…

Υγιεινή Διατροφή και Διαιτολογία. Δύο έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε λίγο πολύ καθημερινά όλοι μας και κρύβουν από πίσω τους μια ολόκληρη επιστήμη. Το πως αντιλαμβάνεται ο καθένας την κάθε έννοια είναι εντελώς υποκειμενικό θέμα. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι και οι δυο αυτές έννοιες θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινή μας σκέψη και στις διατροφικές μας πρακτικές. Μέσα από την ιστοσελίδα θα προσπαθούμε να δίνουμε ενδιαφέρουσες  και χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα μπορέσουν να κάνουν κατανοητές τις παραπάνω έννοιες αλλά και να υιοθετήσουμε μια ορθή πρακτική για να βελτιώσουμε την υγεία μας.  Καλώς ήρθατε λοιπόν…

Καλή περιήγηση ….